[av_revolutionslider id=’1′]

Cementy

Cementy

Cement jest hydraulicznym spoiwem, otrzymywanym z surowców mineralnych wypalonych na klinkier w piecu cementowym. Otrzymany materiał jest następnie mielony z gipsem, spełniającym rolę regulatora czasu wiązania.

Stosowany jest do przygotowywania zapraw cementowych, cementowo-wapiennych i betonów. Wykorzystywany jest do łączenia materiałów budowlanych. W zależności od składu klinkieru, sposobu produkcji, cementy dzielą się na:

 • CEM I – cement portlandzki,
 • CEM II – cement portlandzki wieloskładnikowy,
 • CEM III – cement hutniczy,
 • CEM IV – cement pucolanowy,
 • CEM V – cement wieloskładnikowy.

W asortymencie DOMBUD Sp. z o.o. znajdują się cementy Górażdże Cement S. A.:

 1. Cement workowany MULTI 32,5:
 • CEM II/B-S 32,5R – NA (worki 25 kg, paleta 1,4 t)

Górażdże MULTI 32,5 to cement uniwersalny. W okresie wiosenno-letnim idealnie sprawdza się we wszystkich pracach budowlanych. Można z niego wykonywać beton towarowy przeznaczony na stropy, ławy fundamentowe, schody czy tarasy. Jest cement o podwyższonej odporności na działanie środowisk agresywnych chemicznie. Idealnie nadaje się także do produkcji zapraw, podsypek pod nawierzchnie z kostki brukowej, a także stabilizacji gruntów.

Zastosowanie:

 • produkcja betonu zwykłego klas C 8/10 do C 30/37,
 • produkcja zapraw murarskich i tynkarskich,
 • produkcja prefabrykatów drobnowymiarowych (bloczki betonowe, pustaki ścienne i stropowe),
 • wykonywanie ław fundamentowych, stropów, wieńców, nadproży, schodów, tarasów i ścian oporowych,
 • wykonywanie wylewek i jastrychów betonowych,
 • stabilizacja gruntów,
 • „chudy beton” na podbudowy,
 • posypki pod nawierzchnie z kostki brukowej.
 1. Cement luzem
 1. Cement portlandzki CEM I 42,5R

Posiadamy w swojej ofercie cement portlandzki klasy wytrzymałościowej 42,5 o wysokiej wytrzymałości wczesnej (R) produkowany w Cementowni Górażdże oraz w Zakładzie Ekocem. Jego głównym składnikiem  jest klinkier portlandzki (95%) oraz regulator czasu wiązania (do 5%). Oferowany cement CEM I 42,5R spełnia wymagania zawarte w normie PN-EN 197-1 „Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku”.

Cechy charakterystyczne:

 • wysoka wytrzymałość wczesna (po 2 dniach > 20,0 MPa),
 • szybki przyrost wytrzymałości,
 • wysokie wytrzymałości w okresie normowym (28 dni),
 • stabilne parametry jakościowe,
 • wysokie ciepło hydratacji.

Zastosowanie:

 • produkcja betonu towarowego klas C 16/20 – C 40/50 i wyższych,
 • produkcja betonów wysokiej trwałości i wytrzymałości BWW,
 • produkcja prefabrykatów wielko- i drobnowymiarowych,
 • pudownictwo drogowe i mostowe,
 • produkcja betonu samozagęszczalnego SCC,
 • produkcja zapraw murarskich i tynkarskich,
 • konstrukcje i elementy prefabrykowane dojrzewające w warunkach naturalnych i podwyższonej temperatury,
 • konstrukcje i elementy sprężone dojrzewaj±ce w warunkach naturalnych i poddawane niskociśnieniowej obróbce cieplnej,
 • betonowanie w warunkach obniżonych temperatur.
 1. Cement portlandzki CEM I 52,5R

Cement portlandzki klasy wytrzymałościowej 52,5 o wysokiej wytrzymałości wczesnej (R) produkowany jest w Cementowni Górażdże. Głównym składnikiem cementu CEM I 52,5R jest klinkier portlandzki (95%) oraz regulator czasu wiązania (do 5%). Oferowany cement CEM I 52,5R spełnia wymagania zawarte w normie PN-EN 197-1 „Cement -Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku”.

Cechy charakterystyczne:

 • bardzo wysoka wytrzymałość wczesna (po 2 dniach > 30,0 MPa),
 • wysokie wytrzymałości w okresie normowym (28 dni),
 • szybkie narastanie wytrzymałości wczesnej,
 • bardzo wysokie ciepło hydratacji pozwalające na eliminację obróbki cieplnej betonu lub znaczne jej ograniczenie.

Zastosowanie:

 • produkcja betonu towarowego klas C 20/25 – C 40/50 i wyższych,
 • produkcja betonów wysokiej trwałości i wytrzymałości BWW,
 • produkcja betonów o wymaganej wytrzymałości wczesnej,
 • produkcja elementów prefabrykowanych cienkościennych,
 • produkcja prefabrykatów wielko- i drobnowymiarowych,
 • wykonywanie robót z użyciem szalunków ślizgowych, szczególnie przy wznoszeniu wysokich konstrukcji,
 • konstrukcje i elementy prefabrykowane dojrzewające w warunkach naturalnych, podwyższonej temperatury i obniżonej temperatury,
 • konstrukcje i elementy sprężone dojrzewające w warunkach naturalnych i poddawane niskociśnieniowej obróbce cieplnej, produkcja zapraw murarskich specjalnych,
 • betonowanie w warunkach zimowych.
 1. Cement portlandzki niskoalkaliczny CEM I 42,5R-NA

Posiadamy w swojej ofercie cement portlandzki klasy wytrzymałościowej 42,5 o wysokiej wytrzymałości wczesnej (R) i niskiej zawartości alkaliów (NA) produkowany w Cementowni Górażdże. Oferowany cement CEM I 42,5R-NA spełnia wymagania zawarte w:

 • normie PN-EN 197-1 „Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku”,
 • normie PN-B-19707 „Cement – Cement specjalny – Skład, wymagania i kryteria zgodności” dla cementów niskoalkalicznych NA,
 • Ogólnych Specyfikacjach Technicznych GDDKiA dla nawierzchni z betonu cementowego oraz betonu konstrukcyjnego w drogowych obiektach inżynierskich.

Cechy charakterystyczne:

 • bardzo niska zawartość alkaliów,
 • wysoka odpornośc na korozję alakliczną,
 • szybki przyrost wytrzymałości,
 • wysoka wytrzymałość wczesna (po 2 dniach),
 • wysoka wytrzymałość w okresie normowym (po 28 dniach),
 • stabilne parametry jakościowe.

Zastosowanie:

 • produkcja betonu towarowego klas C 16/20 – C 40/50 i wyższych,
 • produkcja betonów wysokiej trwałości i wytrzymałości BWW,
 • produkcja prefabrykatów wielko- i drobnowymiarowych,
 • produkcja betonu samozagęszczalnego SCC,
 • drogowe i mostowe obiekty inżynierskie,
 • nawierzchnie dróg betonowych,
 • prefabrykowane elementy betonowe, żelbetowe i sprężone stosowane w budowie dróg i mostów,
 • konstrukcje i elementy prefabrykowane dojrzewające w warunkach naturalnych i podwyższonej temperatury,
 • konstrukcje i elementy sprężone dojrzewające w warunkach naturalnych i poddawane niskociśnieniowej obróbce cieplnej,
 • betonowanie w warunkach obniżonych temperatur.
 1. Cement portlandzki niskoalkaliczny CEM I 42,5N-NA

Posiadamy w swojej ofercie cement portlandzki klasy wytrzymałościowej 42,5 o normalnej wytrzymałości wczesnej (N) i niskiej zawartości alkaliów (NA) produkowany w Cementowni Górażdże. Oferowany cement CEM I 42,5N-NA spełnia wymagania zawarte w:

 • normie PN-EN 197-1 „Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku”,
 • normie PN-B-19707 „Cement – Cement specjalny – Skład, wymagania i kryteria zgodności” dla cementów niskoalkalicznych NA,
 • Ogólnych Specyfikacjach Technicznych GDDKiA dla nawierzchni z betonu cementowego oraz betonu konstrukcyjnego w drogowych obiektach inżynierskich.

Cechy charakterystyczne:

 • bardzo niska zawartość alkaliów,
 • wysoka odpornośc na korozje alakliczną,
 • umiarkowany przyrost wytrzymałości,
 • wysoka wytrzymałość w okresie normowym (po 28 dniach),
 • stabilne parametry jakościowe.

Zastosowanie:

 • produkcja betonu towarowego klas C 16/20 – C 40/50 i wyższych,
 • produkcja betonów wysokiej trwałości i wytrzymałości BWW,
 • produkcja prefabrykatów wielko- i drobnowymiarowych,
 • produkcja betonu samozagęszczalnego SCC,
 • drogowe i mostowe obiekty inżynierskie,
 • nawierzchnie dróg betonowych,
 • prefabrykowane elementy betonowe, żelbetowe i sprężone stosowane w budowie dróg i mostów,
 • konstrukcje i elementy prefabrykowane dojrzewające w warunkach naturalnych i podwyższonej temperatury,
 • konstrukcje i elementy sprężone dojrzewające w warunkach naturalnych i poddawane niskociśnieniowej obróbce cieplnej,
 • betonowanie w warunkach obniżonych temperatur.
 1. Cement portlandzki żużlowy CEM II/B-S 32,5R-NA

Cement portlandzki żużlowy klasy wytrzymałościowej 32,5 o wysokiej wytrzymałości wczesnej (R) produkowany jest w Cementowni Górażdże oraz w przemiałowni EKOCEM, w Dąbrowie Górniczej. Jego głównym składnikiem jest klinkier portlandzki (65÷79%), granulowany żużel wielkopiecowy (21÷35%) oraz regulator czasu wiązania. Spełnia wymagania zawarte w normie PN-EN 197-1 „Cement -Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku”. Dodatkowo zgodnie z normą krajową PN-B 19707 „Cement. Cement specjalny. Skład, wymagania i kryteria zgodności” cement  CEM II/B-S 32,5R-NA jest cementem niskoalkalicznym – NA.

Cechy charakterystyczne:

 • wydłużony czasy wiązania,
 • umiarkowana dynamika narastania wytrzymałości wczesnej,
 • wysoka wytrzymałość w długich okresach dojrzewania,
 • umiarkowane ciepło hydratacji,
 • niski skurcz,
 • dobra urabialność,
 • podwyższona odporność na agresję chemiczną,
 • jasna barwa.

Zastosowanie:

 • produkcja betonu towarowego klas C 8/10 – C 35/45,
 • produkcja prefabrykatów wielko- i drobnowymiarowych,
 • produkcja betonu komórkowego,
 • produkcja betonu i zapraw barwionych,
 • produkcja zapraw murarskich i tynkarskich,
 • konstrukcje i elementy prefabrykowane dojrzewające w warunkach naturalnych i produkcja betonu samozagęszczalnego SCC,
 • konstrukcje i elementy sprężone dojrzewające w warunkach naturalnych i poddawane niskociśnieniowej obróbce cieplnej,
 • budowa dróg,
 • stabilizacja gruntu w budownictwie drogowym.
 1. Cement portlandzki żużlowy CEM II/B-S 42,5N-NA

Cement portlandzki żużlowy klasy wytrzymałościowej 42,5 o normalnej wytrzymałości wczesnej (N) produkowany jest w Zakładzie Ekocem. Jego glównym składnikiem jest klinkier portlandzki (65÷79%), granulowany żużel wielkopiecowy (21÷35%) oraz regulator czasu wiązania (siarczan wapnia). Spełnia wymagania zawarte w normie PN-EN 197-1 „Cement -Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku”. Dodatkowo zgodnie z normą krajową PN-B 19707 „Cement. Cement specjalny. Skład, wymagania i kryteria zgodności” cement portlandzki żużlowy CEM II/B-S 42,5N-NA jest cementem niskoalkalicznym – NA.

Cechy charakterystyczne:

 • wysoka wytrzymałość wczesna,
 • wysoka wytrzymałość w długich okresach dojrzewania,
 • stabilne parametry jakościowe,
 • umiarkowane ciepło hydratacji,
 • dobra urabialność,
 • podwyższona odporność na agresję chemiczną,
 • jasna barwa.

Zastosowanie:

 • produkcja betonu towarowego klas C 8/10 – C 45/55 i wyższych,
 • produkcja betonów wysokiej trwałości i wytrzymałości BWW,
 • produkcja galanterii betonowej (kostka brukowa, krawężniki,obrzeża itp.),
 • produkcja prefabrykatów wielko- i drobnowymiarowych,
 • produkcja betonu komórkowego,
 • produkcja betonu samozagęszczalnego SCC,
 • produkcja zapraw murarskich i tynkarskich,
 • produkcja betonu i zapraw barwionych,
 • konstrukcje i elementy prefabrykowane dojrzewające w warunkach naturalnych i podwyższonej temperatury,
 • konstrukcje i elementy sprężone dojrzewające w warunkach naturalnych i poddawane niskociśnieniowej obróbce cieplnej.
 1. Cement portlandzki żużlowy CEM II/A-S 52,5N

Cement portlandzki żużlowy klasy wytrzymałościowej 52,5 o normalnej wytrzymałości wczesnej (N) produkowany jest w Cementowni Górażdże oraz w Zakładzie Ekocem. Jego głównym składnikiem jest klinkier portlandzki (80÷94%), granulowany żużel wielkopiecowy (6÷20%) oraz regulator czasu wiązania (siarczan wapnia). Spełnia wymagania zawarte w normie PN-EN 197-1 „Cement -Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku”.

Cechy charakterystyczne:

 • wysoka wytrzymałość wczesna,
 • wysoka wytrzymałość w okresie normowym (28 dni),
 • wysokie ciepło hydratacji,
 • bardzo dobra urabialność mieszanek betonowych,
 • stabilne parametry jakościowe,
 • jasna barwa.

Zastosowanie:

 • produkcja betonów klas od C 16/20 do C 50/60,
 • produkcja betonów wysokiej trwałości i wytrzymałości BWW (klasy > C 50/60),
 • produkcja betonów samozagęszczalnych SCC,
 • produkcja prefabrykatów wielko- i drobnowymiarowych,
 • produkcja zapraw murarskich i tynkarskich,
 • produkcja zapraw i betonów barwionych,
 • produkcja galanterii betonowej (kostka brukowa, krawężniki, obrzeża itp.),
 • produkcja dachówki cementowej,
 • wykonywanie konstrukcji i elementów sprężonych,
 • betonowanie w warunkach obniżonych temperatur.
 1. Cement hutniczy CEM III/A 32,5N – LH/HSR/NA

Cement hutniczy klasy wytrzymałościowej 32,5 o normalnej wytrzymałości wczesnej (N) produkowany jest w przemiałowni EKOCEM, w Dąbrowie Górniczej. Jego głównym składnikiem jest klinkier portlandzki (35÷64%), granulowany żużel wielkopiecowy (36÷65%) oraz regulator czasu wiązania (siarczan wapnia). Spełnia wymagania zawarte w normie PN-EN 197-1 „Cement -Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku” oraz wymagania normy PN-B 19707 „Cement. Cement specjalny. Skład, wymagania i kryteria zgodności”. Dodatkowo zgodnie z normą europejską PN-EN 197-1 „Cement. Część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementów powszechnego użytku” cement hutniczy CEM III/A 32,5N jest cementem o niskim cieple hydratacji – LH oraz zgodnie z normą krajową PN-B-19707 „Cement. Cement specjalny. Skład, wymagania i kryteria zgodności” cement hutniczy CEM III/A 32,5N jest cementem siarczanodpornym -HSR i niskoalkalicznym -NA.

Cechy charakterystyczne:

 • stabilne przyrosty wytrzymałości,
 • bardzo dobra dynamika narastania wytrzymałości w długich okresach twardnienia,
 • niskie ciepło hydratacji (poniżej 270 J/g), co praktycznie wyklucza powstanie rys skurczowych w trakcie procesu wiązania i twardnienia betonu,
 • wysoka odporność na korozję alkaliczną,
 • powolne narastanie wytrzymałości początkowej,
 • wydłużone czasy wiązania,
 • stabilne parametry jakościowe,
 • wysoka odporność na działanie czynników korozyjnych,
 • dobra urabialność mieszanki betonowej,
 • niski skurcz,
 • zmniejszona tendencja do występowania wykwitów węglanowych,
 • jasna barwa.

Zastosowanie:

 • produkcja betonu zwykłego (towarowego) klasy C 8/10 – C 35/45,
 • produkcja prefabrykatów wielko- i drobnowymiarowych,
 • produkcja betonu komórkowego,
 • produkcja betonu i zapraw barwionych,
 • produkcja betonu o podwyższonej odporności na agresję chemiczną,
 • produkcja zapraw murarskich i tynkarskich,
 • konstrukcje masywne,
 • konstrukcje i elementy prefabrykowane dojrzewające w warunkach naturalnych i podwyższonej temperatury,
 • budownictwo morskie i ekologiczne (oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, zbiorniki na ścieki, instalacje do odsiarczania spalin),
 • budownictwo hydrotechniczne i podziemne,
 • budowa nawierzchni drogowych, chodnikowych i parkingowych,
 • stabilizacja gruntu w budownictwie drogowym.
 1. Cement hutniczy CEM III/A 42,5N – LH/HSR/NA

Cement hutniczy klasy wytrzymałościowej 42,5 o normalnej wytrzymałości wczesnej (N) produkowany jest w Zakładzie EKOCEM, w Dąbrowie Górniczej oraz w Cementowni Górażdże. Jego głównym składnikiem jest klinkier portlandzki (35÷64%), granulowany żużel wielkopiecowy (36÷65%) oraz regulator czasu wiązania (siarczan wapnia). Spełnia wymagania zawarte w normie PN-EN 197-1 „Cement -Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku” oraz wymagania normy PN-B 19707 „Cement. Cement specjalny. Skład, wymagania i kryteria zgodności”. Dodatkowo zgodnie z normą europejską PN-EN 197-1 „Cement. Część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementów powszechnego użytku” cement hutniczy CEM III/A 42,5N jest cementem o niskim cieple hydratacji – LH oraz zgodnie z normą krajową PN-B-19707 „Cement. Cement specjalny. Skład, wymagania i kryteria zgodności” cement hutniczy CEM III/A 42,5N jest cementem siarczanodpornym -HSR i niskoalkalicznym -NA.

Cechy charakterystyczne:

 • stabilne przyrosty wytrzymałości,
 • bardzo dobra dynamika narastania wytrzymałości w długich okresach twardnienia,
 • niskie ciepło hydratacji (LH),
 • wysoka odporność na korozję alkaliczną (NA),
 • wysoka wytrzymałość początkowa,
 • stabilne parametry jakościowe,
 • wysoka odporność na działanie czynników korozyjnych (HSR),
 • dobra urabialność mieszanki betonowej,
 • zmniejszona tendencja do występowania wykwitów węglanowych,
 • jasna barwa.

Zastosowanie:

 • produkcja betonu zwykłego (towarowego) klasy C 8/10 – C 40/50 i wyższych,
 • produkcja prefabrykatów wielko- i drobnowymiarowych,
 • produkcja betonu komórkowego,
 • produkcja betonu i zapraw barwionych,
 • produkcja zapraw murarskich i tynkarskich,
 • produkcja betonu o podwyższonej odporności na agresję chemiczną,
 • konstrukcje i elementy prefabrykowane dojrzewające w warunkach naturalnych i podwyższonej temperatury,
 • budownictwo morskie i ekologiczne (oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, zbiorniki na ścieki, instalacje do odsiarczania spalin),
 • budownictwo hydrotechniczne i podziemne,
 • budowa nawierzchni drogowych, chodnikowych i parkingowych.
 1. Cement hutniczy CEM III/B 42,5L – LH/SR/NA

Cement hutniczy klasy wytrzymałościowej 42,5 o niskiej wytrzymałości wczesnej (L) produkowany jest w przemiałowni EKOCEM, w Dąbrowie Górniczej. Jego głównymi składnikami są klinkier portlandzki (20÷34%) i granulowany żużel wielkopiecowy (66÷80%) oraz regulator czasu wiązania (siarczan wapnia). Spełnia wymagania zawarte w normie PN-EN 197-1 „Cement -Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego użytku” oraz wymagania normy PN-B-19707″Cement. Cement specjalny. Skład, wymagania i kryteria zgodności”. Dodatkowo zgodnie z normą europejską PN-EN 197-1 „Cement. Część 1. Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementów powszechnego użytku” cement hutniczy CEM III/B 42,5L-LH/SR/NA jest cementem: o niskim cieple hydratacji (LH) oraz odpornym na siarczany (SR) oraz zgodnie z normą krajową PN-B 19707 „Cement. Cement specjalny. Skład, wymagania i kryteria zgodności” cement hutniczy CEM III/B 42,5L-LH/SR/NA jest cementem niskoalkalicznym – NA.

Cechy charakterystyczne:

 • stabilne przyrosty wytrzymałości,
 • bardzo dobra dynamika narastania wytrzymałości w długich okresach twardnienia,
 • niskie ciepło hydratacji (poniżej 270 J/g), co praktycznie wyklucza powstanie rys skurczowych w trakcie procesu wiązania i twardnienia betonu,
 • wolne narastanie wytrzymałości początkowej,
 • wydłużone czasy wiązania,
 • stabilne parametry jakościowe,
 • wysoka odporność na działanie czynników korozyjnych,
 • dobra urabialność mieszanki betonowej,
 • niski skurcz,
 • zmniejszona tendencja do występowania wykwitów węglanowych,
 • jasna barwa.

Zastosowanie:

 • produkcja betonu zwykłego (towarowego) klasy C 8/10 – C 35/45,
 • produkcja betonu o podwyższonej odporności na agresję chemiczną,
 • produkcja betonu i zapraw barwionych,
 • produkcja zapraw murarskich i tynkarskich,
 • konstrukcje masywne,
 • budownictwo morskie i ekologiczne (oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, zbiorniki na ścieki, instalacje do odsiarczania spalin),
 • konstrukcje i elementy prefabrykowane dojrzewające w warunkach naturalnych i podwyższonej temperatury,
 • budownictwo hydrotechniczne i podziemne,
 • stabilizacja gruntu w budownictwie drogowym.
[av_revolutionslider id=’1′]

Beton towarowy

[av_revolutionslider id=’1′]

Beton towarowy

[av_revolutionslider id=’4′]

Kostka brukowa

[av_revolutionslider id=’1′]

Beton towarowy